پروسه سفارش تا ارسال:

  • تمامی شال و روسریهای طرحدار کیتون بعد از ثبت سفارش تولید و ارسال می شوند به همین دلیل نیازی به اطلاع ازموجودی نیست و تمامی طرحها هر لحظه قابل سفارش می باشند.
  • پروسه ثبت سفارش و ارسال مرسوله برای سفارشاتی که نیاز به دوردستدوزی ندارند 2الی 3روز و برای سفارشاتی که نیاز به دوردستدوزی دارند حدوداً یک هفته زمانبر خواهد بود.
  • تمامی ارسالیها با پست پیشتاز انجام می شود.
  • همه سفارشات قبل از ارسال از نظر کیفی بررسی می شوند لذا اگر احیاناً مرسوله ای ایرادی داشته باشد با هزینه ارسال خودمان تعویض می شود.